Volksuniversiteit Baarn Leren Ontmoeten Beleven

Bestellijst

Geen bestellingen

Restitutie en annulering

Cursussen gaan door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Wordt dit minimum aantal niet bereikt dan heeft de Volksuniversiteit het recht de cursus te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover bericht (ook bij lezingen) en het volledige cursusgeld zal worden gerestitueerd.

Wilt u als cursist uw deelname aan een cursus annuleren, dan kan dat tot maximaal vier weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering worden € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Het restant wordt gerestitueerd. Na deze vier weken is annulering door de cursist niet meer mogelijk en wordt er geen cursusgeld meer terugbetaald.

Indien u verhinderd bent de cursus daadwerkelijk te volgen, kunt u iemand zoeken die uw plaats inneemt. Hiervan dient u de Volksuniversiteit voor aanvang van de cursus schriftelijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer van degene die uw plaats inneemt.

Voor meer informatie zie Algemene Voorwaarden.