Volksuniversiteit Baarn Leren Ontmoeten Beleven

Bestellijst

Geen bestellingen

Inschrijving en betaling

Bij de Volksuniversiteit Baarn kunt u terecht voor een breed scala aan cursussen, workshops en lezingen. Het volledige aanbod voor het komend seizoen vindt u in het programmaboekje en op deze website.

Inschrijvingen 
U kunt zich op verschillende manieren inschrijven voor een activiteit bij de Volksuniversiteit:

• Via deze website. Ga hiervoor naar de cursus van uw keuze en klik op 'Toevoegen aan inschrijfformulier'. U kunt zich niet online inschrijven indien u niet over een e-mailadres beschikt.

Let op! U bent pas ingeschreven nadat u uw inschrijving heeft bevestigd via de instructie in de automatische email die u van ons krijgt. Houd dus direct na het verzenden van uw formulier uw email in de gaten!!! 

• Inschrijven voor een cursus, lezing of workshop kan uitsluitend schriftelijk via het inschrijfformulier of via de website. Het inschrijfformulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden opgestuurd naar het kantoor. Persoonlijk afleveren tijdens kantooruren is ook mogelijk.

Inschrijving is nog geen garantie voor plaatsing. Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. Uw inschrijving wordt ongeveer een week voor aanvang van de cursus bevestigd.

Wachtlijst
Bij overschrijding van het maximum aantal cursisten, dat voor een cursus geplaatst kan worden, wordt een wachtlijst aangelegd. Bij een lange wachtlijst zal geprobeerd worden een extra cursus te organiseren, maar dit kan helaas niet gegarandeerd worden.

Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. Pas na betaling van het cursusgeld is uw inschrijving definitief.

Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

Betaling
Betaling van de cursus dient plaats te vinden bij de inschrijving en is mogelijk: 
• met een eenmalige machtiging. U machtigt via het inschrijfformulier de Volksuniversiteit om het verschuldigde bedrag van het door u aangegeven rekeningnummer te laten afschrijven; 
• door betaling via pin; hieraan zijn extra kosten verbonden; 
• voor cursussen van meer dan 12 lessen bestaat de mogelijkheid om in twee gelijke termijnen te betalen.