Volksuniversiteit Baarn Leren Ontmoeten Beleven

Bestellijst

Geen bestellingen

Organisatie

De Volksuniversiteit Baarn is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

Bestuur:
Voorzitter: Roel Kriele a.i.
Secretaris: Vacant
Penningmeester + vice-voorzitter: Eric van Kessel
Voorzitter Programmacommissie: Hendrik-Jan Evers
Voorzitter Pr-commissie: Roel Kriele

Programmacommissie: Hendrik-Jan Evers, Patricia Lotens, Marion Kraus, Jennifer Smit, Diana vd Heuvel en Lucy Damman

Pr-commissie: Roel Kriele

Bureaucoördinator: Monique Batenburg

Adres secretariaat: Rembrandtlaan 35, 3741 TA Baarn