Volksuniversiteit Baarn Leren Ontmoeten Beleven

Bestellijst

Geen bestellingen

Organisatie

De Volksuniversiteit Baarn is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

Bestuur:
Voorzitter: Otto Oosterveld
Secretaris: Vacant
Penningmeester + vice-voorzitter: Joris van Tets van Goudriaan
Voorzitter Programmacommissie: Piet van Zanten a.i.
Voorzitter Pr-commissie: Roel Kriele

Programmacommissie: Piet van Zanten, Hanneke Kiel, Patricia Lotens

Pr-commissie: Roel Kriele en Lucy Damman

Kantoorondersteuning: Tera Naafs

Bureaucoördinator: Monique Batenburg

Adres secretariaat: Rembrandtlaan 35, 3741 TA Baarn