Per categorie:  Per soort:
Filosofie van de leer der veranderingen


Jan Hendrik van den Bergs belangrijkste bijdrage aan de fenomenologie is de leer der veranderingen, door hem metabletica gedoopt. Door aan gelijktijdig optredende verschijnselen aandacht te besteden, kon volgens hem de ware aard van historische ontwikkelingen aan het licht worden gebracht. We gaan het hebben over het ontstaan van de puberteit, over waarom de mens in diverse contexten zo anders is, over de dingen, over de toename van ethische vragen door de medische macht, over waarom voorstanders en tegenstanders van de evolutietheorie elkaar zo fel bestrijden, over hoe
het beeld van God verandert met de veranderende mens.

Ria den Dikken is sinds 2001 docent filosofie in het Voortgezet Onderwijs en tevens vanaf 2006 als cursusdocent filosofie verbonden aan de Volksuniversiteit Baarn.

Studiemateriaal: Syllabus bij de docent €18.


tijd: donderdag 10:00-12:00 uur
periode:11 oktober t/m 20 december 2018 - 6 lessen
plaats:Theater de Speeldoos Baarn Rembrandtlaan 35 BAARN
docent: M. (Ria) den Dikken
prijs: € 110,00
code: A18002

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: