Per categorie:  Per soort:

Cursus Filosofie van de Vriendschap


De filosofen Aristoteles en Cicero beschouwden vriendschap als een relatie van belang voor het in stand houden van de samenleving. De filosoof De Montaigne en auteurs uit de romantiek beschouwden vriendschap als een volstrekt unieke privérelatie. In de loop van de tijd zijn de opvattingen over vriendschap veranderd. Vriendschap is omgebogen tot een relatie die zich beperkt tot het privéleven. Kan in onze individualistische samenleving echte vriendschap nog wel bestaan? Zo ja, hoe interpreteren we vriendschap dan? Welke betekenis kan vriendschap hebben voor mensen?
Syllabus van de docent €12,=.
Ria den Dikken is sinds 2001 docent filosofie in het Voortgezet Onderwijs en tevens vanaf 2006 als cursusdocent filosofie verbonden aan de Volksuniversiteit Baarn.


tijd: donderdag 10:00-12:00 uur
periode:28 september t/m 14 december 2017 - 6 lessen
plaats:Theater de Speeldoos Baarn Rembrandtlaan 35 BAARN
docent: M. (Ria) den Dikken
prijs: € 104,50
code: A17001

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: